Obrábanie základnými konvenčnými metódami (sústruženie, frézovanie)

Názov
Obrábanie základnými konvenčnými metódami (sústruženie, frézovanie).
Organizačná forma
Prezenčná forma
Cieľová skupina
Osoby v profesiách so strojárskym zameraním, odborných strojárskych a
technologických predmetov.
Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa

 • Analyzovať súčiastku z hľadiska vyrobiteľnosti na konvenčných strojoch
 • Navrhnúť technológiu pre základné technologické metódy obrábania
 • Analyzovať väzby čítania výkresov a výroby súčiastok
 • Nastaviť rezné podmienky pre sústruhy a frézovačky
 • Osvojiť si praktické návyky pri obsluhe konvenčných strojov
 • Aplikovať metódy obrábania do výrobných procesov
  Metódy
 1. Prednášky, dialóg, diskusia a samostatná práca. Navodzujú sa situačné štúdie
  vzhľadom na zadanú úlohu v priestoroch centra odborného vzdelávania a
  prípravy.
 2. Praktická časť formou odborného výcviku. Sústružnícka a frézarská dielňa s
  vybaveným strojovým prostredím. Dielne sú vybavené konvenčnými
  obrábacími strojmi.
  Celkový rozsah
  Vzdelávací program je členený na dve časti.
  A. Teoretická časť: 30 hodín
  B. Praktická časť: 80 hodín

Rozsah vyučovacej hodiny je 45 minút. Celkový rozsah programu je 110 hodín.