Programovanie obrábacích CNC strojov

Obsahom kurzu Programátor obrábacích CNC strojov je získanie vedomostí a zručností potrebných pre programovanie obrábacích operácií frézovania a sústruženia v systéme Sinumerik 840D. 
Kurz CNC je možné preplatiť v rámci rekvalifikácií REPAS ÚPSVAR.
Kurz je otvorený aj pre firmy vyžadujúce preškolenie zamestnancov,
cena sa potom odvíja od počtu účastníkov.

Cena pre samoplatiteľa je 800 €.
Kurz trvá 110 hodín, z čoho polovica je teoretická príprava a polovica praktická príprava na CNC strojoch. prihláška…

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3492/2016/103/1 

Organizačná forma: Prezenčná forma

Cieľová skupina: Uchádzači pracujúci v profesiách so strojárskym zameraním so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti programovania obrábacích CNC strojov.

Požadované vstupné vzdelanie: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie technického typu.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu vie analyzovať súčiastku z hľadiska vyrobiteľnosti na CNC, zostaviť CNC program v programovacom prostredí, analyzovať väzby CAD grafických systémov a CNC riadiacich systémov. Vie zostaviť, zmeniť, optimalizovať programy CNC pre frézovačky a sústruhy. Získa zručnosti a praktické návyky pri obsluhe CNC strojov. Je schopný aplikovať CNC riadiace systémy (CNC RS) do výrobných procesov.

Metódy:

  1. Prednášky, dialóg, diskusia a samostatná práca. Navodzujú sa situačné štúdie vzhľadom na zadanú úlohu. Učebňa CNC s PC vybavených programovacím a simulačným prostredím.
  2. Praktická časť formou odborného výcviku. Dielňa vybavená počítačmi vybavených programovacím a simulačným prostredím pre zápis programov a dielňa vybavená obrábacími CNC strojmi.

Celkový rozsah: Vzdelávací program je členený na dve časti.

A. Teoretická časť: 50 hodín

B. Praktická časť: 60 hodín
Rozsah vyučovacej hodiny je 45 minút. Celkový rozsah programu je 110 hodín.