Zváranie metódami MMA a MIG/MAG

Organizačná forma

Prezenčná forma

Cieľová skupina

Osoby v profesiách so strojárskym zameraním, odborných strojárskych a technologických predmetov.

Požadované vstupné vzdelanie

Študent strednej odbornej školy v odbore alebo absolvent s ukončeným stredoškolským štúdiom.

Profil absolventa

  • Analyzovať zvarenec z hľadiska vyrobiteľnosti pre technológiu zvárania
  • Navrhnúť technológiu pre základné technologické metódy zvárania
  • Analyzovať väzby čítania výkresov a výroby zváraných dielcov
  • Nastaviť vhodné parametre pre zváranie na zváracom zariadení
  • Osvojiť si praktické návyky pri zváraní
  • Aplikovať metódy zvárania do výrobných procesov

Metódy

  1. Prednášky, dialóg, diskusia a samostatná práca. Navodzujú sa situačné štúdie vzhľadom na zadanú úlohu v priestoroch centra odborného vzdelávania a prípravy.
  2. Praktická časť formou odborného výcviku. Zváračská dielňa s vybaveným strojovým prostredím. Na dielňach sú vhodné podmienky pre zváranie.

Celkový rozsah

Vzdelávací program je členený na dve časti.

  1. Teoretická časť:  30 hodín
  2. Praktická časť:     110 hodín

Rozsah vyučovacej hodiny je 45 minút. Celkový rozsah programu je 140 hodín.